Változik az Mt 2010 május 1-től

Kedves Kolléga!

Ez az év már csak ilyen, majdnem minden hónap elsejére jut egy-két törvénymódosítás.
Nézzük a legfrissebbet, azaz a Munka Törvénykönyv módosítását 2010 május 1.-től:

- a munkavállaló helyett, a meghatalmazottja vagy a közeli hozzátartozója is nyilatkozhat bizonyos esetekben.
Részletek itt >>>

- a munkavállaló, a munkaviszony létesítésével, módosításával, megszüntetésével valamint a munkavégzéssel összefüggő jognyilatkozatát csak személyesen teheti meg. Kivéve, ha erről a törvény nem rendelkezik másképp.
Részletek itt >>>

Íme egy példa: Van egy munkavállalónk, akik bejelenti, hogy betegállományban van és nem küld igazolást. A munkáltató írásban felszólítja, hogy jelenjen meg a munkahelyén. Erre reagálva a feleség vagy az anyuka jelentkezik telefonon a munkáltatónál, hogy igazolják a betegséget.

Most ezek a hozzátartozók megtehetik hivatalosan is, ennek csupán az a feltétele, hogy írásos formában nyilatkozzanak és orvosi igazolást küldjenek. Ez azonban akkor fogadható el, ha a munkavállaló valóban nem tud nyilatkozni és ezt igazolni is tuja.
Részletek itt >>>

- természetesen ha a munkavállaló és a képviselő nyilatkozata eltér egymástól, akkor a munkavállalóét kell figyelembe venni.

Következtetésképpen, továbbra is az a biztos, ha a munkavállaló nyilatkozik!
Részletek itt >>>

- Jelentősen változnak a munkaviszony alanyaira vonatkozó rendelkezések a Munka Törvénykönyvében 2010 május 1-től.

Ezek a változások azokat a munkáltatókat érintik, akik olyan munkavállalókat foglalkoztatnak, akiknek a cselekvőképességét a bíróság a munkaviszonnyal összefüggő ügycsoportba korlátozta. Itt nem feltétlenül csak azokra a munkavállalókra kell gondolni, akik leszázalékoltak hanem, azokra is akikről a Polgári Törvénykönyve rendelkezik.

Zárójelben megjegyezném, hogy nagyon kevés ilyen munkavállaló van, de megvan az esélye hogy összehoz minket a sors ilyen személyekkel is.

Itt olvashatod a Polgári Törvénykönyvről 1959. évi IV. törvény cselekvőképesség korlátozására vonatkozó rendelkezéseit
Részletek itt >>>

- Tudnod kell, hogy munkaviszonyt, csak a tizenöt életévét betöltött, tanköteles tanulóval létesíthetsz.
A munkaviszony létrejöttéhez szükség van a törvényes képviselő hozzájárulására is és mindez csak az iskolai vagy a tanítási szünetekben oldható meg.
Részletek itt >>>

- Lássuk a rendes felmondást:
Szigorították a rendes felmondási védelem szabályait az anyukák (esetleg apukák) esetében.
A munkaviszony nem szüntethető meg, ameddig a gyerek a 3 éves korát el nem éri, függetlenül a GYES folyósításától.
Részletek itt >>>

- Bővítették illetve pontokba szedték a munkavállaló közeli hozzátartozók körét, amelyeket itt elolvashatsz.

Végezetül egy kis érdekesség!

Ki számít rokonnak? A törvény szerint csak az egyenes ági rokonok fontosak.
Részletek itt >>>

Még egy utolsó gondolat:

Az egyszerűsített foglalkoztatás „rejtelmeiről" szóló tréning. Ez egy kicsit olyan mint az iskolában a kötelező házi olvasmány. Ha akarod, ha nem tudnod kell, mert előbb utóbb számon fogják kérni rajtad.

 

Még 104 Kiemelt Partner a Munkaügyi Fórumon, és a kapuk bezáródnak!


Kiemelt Partnertagság nélkül

napokig kutathatod a nettet munkaügyi megoldások után....

vagy

hívhatod a jogászodat

és sosem lehetsz biztos abban, hogy amit találsz,

az valóban működik és kockázatmentes...