MAGYAR CUKRÁSZ IPARTESTÜLET

A Magyar Cukrász Ipartestület több mint százéves múltra visszatekintő társadalmi szervezet, melynek célja a cukrász iparosok, vállalkozók, vállalkozások szakmai és gazdasági érdekvédelméből, érdekképviseletéből, érdekérvényesítéséből származó feladatok ellátása.

(Alapszabályunk a cikk alján letölthető.)

A Magyar Cukrász Ipartestület Magyarországon az egyetlen országos cukrász szakmai szervezet, és mint ilyet, a kormányzat és a felügyelő hatóságok az ipartestületet kezelik partnerként a szakmát érintő minden jogszabályi kérdésben, véleményezésben.

A múlt hagyományainak és értékeinek ápolását fontos feladatunknak tekintjük, de eleget kell tennünk a modern kor, az erősödő piaci nyomás diktálta elvárásoknak, igényeknek is, így tevékenységünk igen széleskörű.

Feladataink között szerepel: 

 • Tagjaink mindennemű gazdasági, szakmai, emberbaráti érdekeinek felkarolása és szolgálata.
 • Szorosabb munkakapcsolat, együttműködés kialakítása a bel- és külföldi gazdálkodó és forgalmazó egységekkel.
 • Hatékony és gazdaságos technológiák, termelési eljárások megismertetése, új receptúrák meghonosítása.
 • A vállalkozással kapcsolatos közgazdasági- és jogi tanácsadás, segítségnyújtás és képviselet biztosítása.
 • A szakmát érintő általános és speciális jogszabályok, előírások, szabványok előzetes véleményezése, javaslat tétele, kezdeményezése az államigazgatási szerveknél.
 • A szakmát érintő hazai és külföldi szakirodalom összegyűjtése, igény szerinti terjesztése.
 • Szakmai hagyományok ápolása, relikviák összegyűjtése, közkincsre bocsátása.
 • Hazai és nemzetközi szakmai szervekkel és szervezetekkel kapcsolatok felvétele, fenntartása és fejlesztése.
 • Szorosabb kapcsolat, együttműködés kialakítása a szakmával kapcsolatban álló minisztériumokkal, felügyeleti szervekkel, hatóságokkal.
 • Tagjaink és azok alkalmazottjai, tanulói általános szakmai továbbképzésének előmozdítása, szervezése. Kiállítások, versenyek, bemutatók rendezése.
 • Az Ipartestület feladatkörével összefüggő és ehhez kapcsolódó propaganda és kiadványi munka.
 • A Kamarával és más szakmai szervezetekkel való kapcsolattartás és koordináció.
  Részvétel a tanuló- és felnőtt szakmunkás képzésben. Törekvés a tanulóképzés színvonalának javítására.
 • Részvétel a szakképzés átalakítását szolgáló Turizmus-Vendéglátás Ágazati Készségtanács munkájában.
 • Saját kiadásban, évi 4 alkalommal megjelenő szakmai lapunk, a Mester Cukrász hasábjain is igyekszünk a cukrászatot érintő kérdésekről és témákról minél szélesebb körű tájékoztatást adni kollégáink számára. A szakmai lap minden száma 800 példányban jelenik meg, melyet minden tagunk, pártoló tagunk, partner cégünk, valamint a magyarországi szakiskolák díjmentesen megkapnak.

A célok elérése érdekében végzett koordináló és összefogó munkát a Magyar Cukrász Ipartestület országos elnöksége és ügyvezetősége látja el a mindenkori szakmai elnök és a társelnök vezetésével.

Az Ipartestület rendszeres hagyományos programjai és korábbi eredményei:

 • Az éves cukrász közgyűlés és kongresszus, mely hagyományosan cukrászbállal zárul.
 • Több nemzetközi cukrászati, sütőipari és gasztronómiai szakkiállítás szakmai támogatójaként cukrász versenyek, termék- és technológiai bemutatók szervezése.
 • Az ipartestületi hagyományokat felelevenítve a felhőtlen kikapcsolódást és ismerkedést, szakmai eszmecserét szolgáló Cukrász Juniális.
 • Az „Év Fagylaltja” verseny klasszikus receptek és kreációk alapján készített kézműves termékekkel.
 • „Magyarország Tortájának” elkészítése minden évben, melynek népszerűsége és a fokozott médiafigyelem évről-évre fokozza a fogyasztók érdeklődését a minőségi cukrásztermékek iránt, növelve a magyar cukrászat és az Ipartestület presztízsét. A verseny egyik kiemelt célja, hogy inspirálja a szakembereket.
 • Az "Év Bejglije" verseny megrendezése a minőségi kézműves bejgli népszerűsítése érdekében.
 • Szakmai előadások és továbbképzések, a Kézműves Cukrászatért Alapítványunk bemutatói, szakmai napok és összejövetelek.
 • Ipartestületünk eredményei között tartjuk számon többek között a HACCP minőségbiztosítási rendszer cukrász nagykönyvének elkészítését, a Vendéglátás Jó Higiéniai Gyakorlatának kidolgozásában való részvételt.
 • 2010-ben az Ipartestület nyerte el a UIPCG junior világbajnokságának rendezési jogát, melyet az UKBA cukrászati és sütőipari szakkiállítás keretein belül, a Hungexpo „F” pavilonjában rendeztünk meg, óriási nemzetközi szakmai és közönségsikerrel.
 • 2015-től éveken keresztül rendeztük havonta a Kortárs Cukrászok - esti terefere kóstolóval szalonunkat - a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeummal közösen, mely a jelen cukrászainak szakmai munkáját is dokumentálja.

 Szervezetünk minőségi fejlődésének eredményei:

 -      a Magyar Élelmiszerkönyvben meghatározott, hagyományőrző cukrászati termékek teljes körű szakmai munkája

-      2010-óta szervezünk mesterkurzusokat, melyet a francia alapítású Relais desserts, illetve az olasz Accademia di Pasticceria tagjai tartanak. A nyitottságot és fejlődést mutatja, hogy ezekre a kurzusokra egyre nagyobb az érdeklődés tagjaink részéről.

-      Leonardo, Erasmus+ mobilitási projektek támogatásával megvalósult közel 300 szakember külföldi továbbképzése a „lifelong learning” jegyében.

-      Eredményeinket kiválóan tükrözi az általunk támogatott ifjú szakember Szó Gellért szakmai sikere, akit idén az Erasmus+ program Brüsszelben az Év arcának választott.

-      A Magyar Fejlesztési Központ 2016-os kiadványában példaértékű projektként szerepel „Caleidoscope” mobilitási programunk.

-      Az EGT (norvég alap) támogatásával 2016-ban az oslói Magyar Nagykövetségen nagysikerű sajtótájékoztató keretében mutattuk be a tradicionális magyar süteményeket, amelyeket közösen készítettünk el az Etterstad Videregående Skole diákjaival.

-      Magyarország legnagyobb nemzetközi élelmiszeripari és HoReCa szakkiállításának, a Sirha Budapest-nek a cukrász szakmai partnerévé váltunk, melyeken sikeres szakmai versenyeket, bemutatókat szerveztünk

-      Legnagyobb projektjeink (Magyarország Tortája, Év Fagylaltja) mellett számos szakmai programot, rendezvényt valósítottunk meg, vagy indítottunk el:

 • Édes Kiegyezés kollekció
 • Kortárs Cukrászat szalonok
 • Határtalan Édességek
 • Sasfiókák program, Sasfióka desszert
 • sweeTEN 1.0 és 2.0, KOVÁSZ cukrász tehetséggondozó projektek

-     Számos külföldi mesterkurzust tartottunk (Sal de Riso, Pansa, Matyasy, Chartier, Trottier, Brocard, Giannone), melyek előadói közül többen Relais Desserts tagok

-     Részt vettünk a cukrász mestervizsga megújításában, és sikeres, több hónapos PILOT projekteket bonyolítottunk le a képzésben és vizsgáztatásban a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködve

-     Önöknek és támogatóinknak köszönhetően megvásároltuk, átépítettük és felszereltük új székházunkat, melyben olyan bemutató/oktató műhelyt hoztunk létre, melynek felszereltsége európai szinten is kiválónak mondható.

Jövőképünkben meghatározott céljaink és feladataink:

 • A társadalmi és gazdasági körülmények folyamatos és gyors változása közepette az Ipartestületnek is új igényeknek kell megfelelni, alkalmazkodni azokhoz.
 • További képzéseket, szakmai és lakossági rendezvényeket kell szervezni, Magyarország Tortája mellett új projekteket elindítani és bevezetni, professzionális kommunikációval támogatva. Az iroda mellett létrehozandó saját bemutató-képzőműhelyben egyre több tanfolyamot és szakmai szervezünk. Hosszú távú célunk, hogy a mesterképzésben és OKJ-s képzésben is részt tudjunk venni. Óriási a szakképzett és önálló munkavégzésre képes munkaerő hiánya, tennünk kell annak érdekében, hogy ez ne így legyen a jövőben. Teszünk azért, hogy motivált és szakmailag jól felkészült cukrászok lépjenek a munkaerőpiacra.
 • A lakosságnak, a vásárlóknak is programokat szervezünk, hogy megmutassuk a minőségi kézműves cukrászat szépségét, igényt keltsünk rá. Minden területen az a vállalkozás tud a legsikeresebb lenni, aki nemcsak alkalmazkodik a vevői igényekhez, hanem formálni is tudja azokat.
 • A gazdasági érdekképviselet mellett mára a legfontosabb feladatunkká a kézműves cukrászat népszerűsítése vált, hatékony kommunikációs eszközökkel. Az igényes vásárlói réteg informálása, bővítése, a szakma hiteles képviselete a potenciális vevőkör felé. Az, hogy ez szükséges, lehetséges és eredményes, Magyarország Tortája példája kiválóan megmutatja.
 • Az Ipartestületnek az értékteremtés mellett értékmérő és példamutató szerepet is kell vállalnia, amihez a tagság aktív közreműködése és támogatása elengedhetetlenül szükséges. Az ipartestület tagságnak minőségi garanciát kell jelentenie, hogy hitelesen és eredményesen tudjunk üzenni az embereknek.


Tevékenységünk mottója: Legyen trend cukrászdába járni!

 

Ireks kiemelt

 

Parola 

 

Nissan oldalra

 

 

Sanremo oldalra 

 

Bulfoni

 Debic

 Goodwill oldalra

 

Gyertyakovács jobbra

 

 Zeelandia

 

 

MasterMartini oldalra

 

Progép oldalra

 

König oldalra 

 

Andretti

 

 Dawn_oldalra.jpg

kEN

 

 Robotcoupe

 

Assist trend 

 

Martinbraun

Vissza a tetejére