MAGYAR CUKRÁSZ IPARTESTÜLET

A Magyar Cukrász Ipartestület több mint százéves múltra visszatekintő társadalmi szervezet, melynek célja a cukrász iparosok, vállalkozók, vállalkozások szakmai és gazdasági érdekvédelméből, érdekképviseletéből, érdekérvényesítéséből származó feladatok ellátása.

(Alapszabályunk a cikk alján letölthető.)

A Magyar Cukrász Ipartestület Magyarországon az egyetlen országos cukrász szakmai szervezet, és mint ilyet, a kormányzat és a felügyelő hatóságok az ipartestületet kezelik partnerként a szakmát érintő minden jogszabályi kérdésben, véleményezésben.

A múlt hagyományainak és értékeinek ápolását fontos feladatunknak tekintjük, de eleget kell tennünk a modern kor, az erősödő piaci nyomás diktálta elvárásoknak, igényeknek is, így tevékenységünk igen széleskörű.

Feladataink között szerepel: 

 • Tagjaink mindennemű gazdasági, szakmai, emberbaráti érdekeinek felkarolása és szolgálata.
 • Szorosabb munkakapcsolat, együttműködés kialakítása a bel- és külföldi gazdálkodó és forgalmazó egységekkel.
 • Hatékony és gazdaságos technológiák, termelési eljárások megismertetése, új receptúrák meghonosítása.
 • A vállalkozással kapcsolatos közgazdasági- és jogi tanácsadás, segítségnyújtás és képviselet biztosítása.
 • A szakmát érintő általános és speciális jogszabályok, előírások, szabványok előzetes véleményezése, javaslat tétele, kezdeményezése az államigazgatási szerveknél.
 • A szakmát érintő hazai és külföldi szakirodalom összegyűjtése, igény szerinti terjesztése.
 • Szakmai hagyományok ápolása, relikviák összegyűjtése, közkincsre bocsátása.
 • Hazai és nemzetközi szakmai szervekkel és szervezetekkel kapcsolatok felvétele, fenntartása és fejlesztése.
 • Szorosabb kapcsolat, együttműködés kialakítása a szakmával kapcsolatban álló minisztériumokkal, felügyeleti szervekkel, hatóságokkal.
 • Tagjaink és azok alkalmazottjai, tanulói általános szakmai továbbképzésének előmozdítása, szervezése. Kiállítások, versenyek, bemutatók rendezése.
 • Az Ipartestület feladatkörével összefüggő és ehhez kapcsolódó propaganda és kiadványi munka.
 • A Kamarával és más szakmai szervezetekkel való kapcsolattartás és koordináció.
  Részvétel a tanuló- és felnőtt szakmunkás képzésben. Törekvés a tanulóképzés színvonalának javítására.
 • Részvétel a szakképzés átalakítását szolgáló Turizmus-Vendéglátás Ágazati Készségtanács munkájában.
 • Saját kiadásban, évi 4 alkalommal megjelenő szakmai lapunk, a Mester Cukrász hasábjain is igyekszünk a cukrászatot érintő kérdésekről és témákról minél szélesebb körű tájékoztatást adni kollégáink számára. A szakmai lap minden száma 800 példányban jelenik meg, melyet minden tagunk, pártoló tagunk, partner cégünk, valamint a magyarországi szakiskolák díjmentesen megkapnak.

A célok elérése érdekében végzett koordináló és összefogó munkát a Magyar Cukrász Ipartestület országos elnöksége és ügyvezetősége látja el a mindenkori szakmai elnök és a társelnök vezetésével.

Az Ipartestület rendszeres hagyományos programjai és korábbi eredményei:

 • Az éves cukrász közgyűlés és kongresszus, mely hagyományosan cukrászbállal zárul.
 • Több nemzetközi cukrászati, sütőipari és gasztronómiai szakkiállítás szakmai támogatójaként cukrász versenyek, termék- és technológiai bemutatók szervezése.
 • Az ipartestületi hagyományokat felelevenítve a felhőtlen kikapcsolódást és ismerkedést, szakmai eszmecserét szolgáló Cukrász Juniális.
 • Az „Év Fagylaltja” verseny klasszikus receptek és kreációk alapján készített kézműves termékekkel.
 • „Magyarország Tortájának” elkészítése minden évben, melynek népszerűsége és a fokozott médiafigyelem évről-évre fokozza a fogyasztók érdeklődését a minőségi cukrásztermékek iránt, növelve a magyar cukrászat és az Ipartestület presztízsét. A verseny egyik kiemelt célja, hogy inspirálja a szakembereket.
 • Az "Év Bejglije" verseny megrendezése a minőségi kézműves bejgli népszerűsítése érdekében.
 • Szakmai előadások és továbbképzések, a Kézműves Cukrászatért Alapítványunk bemutatói, szakmai napok és összejövetelek.
 • Ipartestületünk eredményei között tartjuk számon többek között a HACCP minőségbiztosítási rendszer cukrász nagykönyvének elkészítését, a Vendéglátás Jó Higiéniai Gyakorlatának kidolgozásában való részvételt.
 • 2010-ben az Ipartestület nyerte el a UIPCG junior világbajnokságának rendezési jogát, melyet az UKBA cukrászati és sütőipari szakkiállítás keretein belül, a Hungexpo „F” pavilonjában rendeztünk meg, óriási nemzetközi szakmai és közönségsikerrel.
 • 2015-től éveken keresztül rendeztük havonta a Kortárs Cukrászok - esti terefere kóstolóval szalonunkat - a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeummal közösen, mely a jelen cukrászainak szakmai munkáját is dokumentálja.

 Szervezetünk minőségi fejlődésének eredményei:

 -      a Magyar Élelmiszerkönyvben meghatározott, hagyományőrző cukrászati termékek teljes körű szakmai munkája

-      2010-óta szervezünk mesterkurzusokat, melyet a francia alapítású Relais desserts, illetve az olasz Accademia di Pasticceria tagjai tartanak. A nyitottságot és fejlődést mutatja, hogy ezekre a kurzusokra egyre nagyobb az érdeklődés tagjaink részéről.

-      Leonardo, Erasmus+ mobilitási projektek támogatásával megvalósult közel 300 szakember külföldi továbbképzése a „lifelong learning” jegyében.

-      Eredményeinket kiválóan tükrözi az általunk támogatott ifjú szakember Szó Gellért szakmai sikere, akit idén az Erasmus+ program Brüsszelben az Év arcának választott.

-      A Magyar Fejlesztési Központ 2016-os kiadványában példaértékű projektként szerepel „Caleidoscope” mobilitási programunk.

-      Az EGT (norvég alap) támogatásával 2016-ban az oslói Magyar Nagykövetségen nagysikerű sajtótájékoztató keretében mutattuk be a tradicionális magyar süteményeket, amelyeket közösen készítettünk el az Etterstad Videregående Skole diákjaival.

-      Magyarország legnagyobb nemzetközi élelmiszeripari és HoReCa szakkiállításának, a Sirha Budapest-nek a cukrász szakmai partnerévé váltunk, melyeken sikeres szakmai versenyeket, bemutatókat szerveztünk

-      Legnagyobb projektjeink (Magyarország Tortája, Év Fagylaltja) mellett számos szakmai programot, rendezvényt valósítottunk meg, vagy indítottunk el:

 • Édes Kiegyezés kollekció
 • Kortárs Cukrászat szalonok
 • Határtalan Édességek
 • Sasfiókák program, Sasfióka desszert
 • sweeTEN 1.0 és 2.0, KOVÁSZ cukrász tehetséggondozó projektek

-     Számos külföldi mesterkurzust tartottunk (Sal de Riso, Pansa, Matyasy, Chartier, Trottier, Brocard, Giannone), melyek előadói közül többen Relais Desserts tagok

-     Részt vettünk a cukrász mestervizsga megújításában, és sikeres, több hónapos PILOT projekteket bonyolítottunk le a képzésben és vizsgáztatásban a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködve

-     Önöknek és támogatóinknak köszönhetően megvásároltuk, átépítettük és felszereltük új székházunkat, melyben olyan bemutató/oktató műhelyt hoztunk létre, melynek felszereltsége európai szinten is kiválónak mondható.

Jövőképünkben meghatározott céljaink és feladataink:

 • A társadalmi és gazdasági körülmények folyamatos és gyors változása közepette az Ipartestületnek is új igényeknek kell megfelelni, alkalmazkodni azokhoz.
 • További képzéseket, szakmai és lakossági rendezvényeket kell szervezni, Magyarország Tortája mellett új projekteket elindítani és bevezetni, professzionális kommunikációval támogatva. Az iroda mellett létrehozandó saját bemutató-képzőműhelyben egyre több tanfolyamot és szakmai szervezünk. Hosszú távú célunk, hogy a mesterképzésben és OKJ-s képzésben is részt tudjunk venni. Óriási a szakképzett és önálló munkavégzésre képes munkaerő hiánya, tennünk kell annak érdekében, hogy ez ne így legyen a jövőben. Teszünk azért, hogy motivált és szakmailag jól felkészült cukrászok lépjenek a munkaerőpiacra.
 • A lakosságnak, a vásárlóknak is programokat szervezünk, hogy megmutassuk a minőségi kézműves cukrászat szépségét, igényt keltsünk rá. Minden területen az a vállalkozás tud a legsikeresebb lenni, aki nemcsak alkalmazkodik a vevői igényekhez, hanem formálni is tudja azokat.
 • A gazdasági érdekképviselet mellett mára a legfontosabb feladatunkká a kézműves cukrászat népszerűsítése vált, hatékony kommunikációs eszközökkel. Az igényes vásárlói réteg informálása, bővítése, a szakma hiteles képviselete a potenciális vevőkör felé. Az, hogy ez szükséges, lehetséges és eredményes, Magyarország Tortája példája kiválóan megmutatja.
 • Az Ipartestületnek az értékteremtés mellett értékmérő és példamutató szerepet is kell vállalnia, amihez a tagság aktív közreműködése és támogatása elengedhetetlenül szükséges. Az ipartestület tagságnak minőségi garanciát kell jelentenie, hogy hitelesen és eredményesen tudjunk üzenni az embereknek.


Tevékenységünk mottója: Legyen trend cukrászdába járni!

 

Ireks kiemelt

 

Parola 

 

Nissan oldalra

 

 

Sanremo oldalra 

 

Bulfoni

 Debic

 Goodwill oldalra

 

Gyertyakovács jobbra

  

kogép platina OLDALRA

 

 Zeelandia

 

 

MasterMartini oldalra

 

Progép oldalra

 

König oldalra 

Puratos OLDALRA

 

Andretti

 

 Dawn_oldalra.jpg

kEN

 

 Robotcoupe

 

Assist trend 

 

Martinbraun

Vissza a tetejére