MAGYAR CUKRÁSZ IPAROSOK ORSZÁGOS IPARTESTÜLETE

Hírek, információk

Kedves Tagjaink!

Reméljük már minden tanulószerződéssel rendelkező Tagunk megkapta az MKIK levelét, amiben nyilatkoznia kell arról, hogy a tanulószerződéses tanulóinak a gyakorlati képzése 2020. március 16-tól a lehetséges négy forma közül melyikben valósul majd meg, melyeknek finanszírozási háttere is különböző!

Sajnos azt az információt kaptuk a Kamarától, hogy még nagyon kevés válasz érkezett vissza Önöktől.

Kérjük, hogy vegyék fel a kapcsolatot a területileg illetékes kamarával és nyilatkozzanak a tanulók képzésével kapcsolatban. Az MKIK levelét hírlevélben küldtük.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy amennyiben már bezárni kényszerültek az üzletüket, akkor is választhatják azt, hogy a duális képzőhely a gyakorlati oktatást digitális munkarendben bonyolítja. Ebben az esetben is érvényes, hogy a hatályos tanulószerződés alapján a tanulót pénzbeli juttatás illeti meg és a normatíva lehívható.

Felhívjuk a figyelmüket arra is, hogy ha a duális képzőhely a gyakorlati oktatást digitális munkarendben nem tudja (vagy nem kívánja) lebonyolítani, akkor az iskola „átveszi” a tanuló gyakorlati oktatását digitális formában. Ebben az esetben a hatályos tanulószerződés alapján a tanulót továbbra is pénzbeli juttatás illeti meg, de a normatíva (gyakorlati képzés teljesítése hiányában) azonban nem hívható le!

Ma (04.02.) kiküldött hírlevelünkben segítséget adunk Önöknek az online oktatáshoz, mert ha ezt választják, akkor nem esnek el a normatívától. Első hallásra ijesztőnek tűnhet a digitális oktatás, de rengeteg segítséget lehet hozzá igénybe venni. Véleményünk szerint nem lehet ugyanolyan eredményt elérni vele, de a jelenlegi rendkívüli helyzetben talán ez a legjobb megoldás.

Kérjük Önöket, hogy a Kamarával, az iskolával és a tanulóikkal is vegyék fel a kapcsolatot, hogy minél hamarabb meg tudják hozni - akár közösen - a döntést.  Fontos, hogy a tanulószerződésnek megfelelően folyamatosan dokumentálják is majd az oktatást.

Szintén nagyon fontos, hogy a hatályos tanulószerződéseket jelen helyzetben – a törvényi előírások alapján – nincs lehetőség szüneteltetni, illetve egyoldalúan felmondani!

Kérjük, olvassák hírleveleinket.

Kedves Tagjaink!

A múlt pénteken kiadott A 71/2020. (III.27.) 2.§-a kimondja: „Vendéglátó üzletben – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.”

A rendelet megfogalmazása nem teljesen egyértelmű, több kérdést felvet.

A jogászainkkal egyeztetett értelmezésünk szerint gyakorlatilag a vendéglátó üzleteknek csak házhozszállítással történő értékesítésre van lehetőségük, hiszen a „vendég” nem hagyhatja el a lakását a vendéglátó üzletben történő megrendelése átvétele miatt, mivel a Kormány 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelete 4. § (1) A 3. § szerinti alapos indokok között ez nem szerepel.

Más vendéglátó szakmai szervezetekkel is egyeztettünk, valamint egyértelmű jogértelmezést kértünk a Magyar Turisztikai Ügynökségtől és a Koronavírus Ügyeleti Központtól (BM).

A napokban több cikk is megjelent a sajtóban, melyekben ellentmondásos információk olvashatók. Megjelentek olyan cikkek is melyekben arról írnak, továbbra is lehet elvitelre vendéglátóhelyeken rendelni. Pl.: https://www.origo.hu/jog/20200327-das-jogszerviz-kijarasi-tilalom-koronavirus-jarvany-jogi-tudnivalok.html.

Azok a vendéglátó üzletek, melyek még a prevenció céljából nem zártak be, az egymásnak ellentmondó információk miatt különböző módon értelmezik az előírásokat és bizonytalanok az esetleges jogkövetkezményekben. Van, aki csak házhoz szállít, de van, aki továbbra is értékesít elvitelre.

Tájékoztatjuk Önöket a Magyar Turisztikai Ügynökség és a Koronavírus Ügyeleti Központ válaszairól:

Az MTÜ szakmai álláspontja, amely nem minősül hatósági állásfoglalásnak:
„A kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III.27.) 2.§-a kimondja, hogy vendéglátó üzletben – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.

Tehát a korábbi szabályozástól eltérően, helyben fogyasztásra már szűk időintervallumon belül sincs lehetőség, azonban a 71/2020. (III.27.) Korm. rendelet álláspontunk szerint lehetőséget ad továbbra is arra, hogy az elvitelre alkalmas ételt a vendégek részére kiadják. Így a mi jogértelmezésünk szerint nem csak a futároknak lehet azt kiadni, hanem a vendégek részére is. …”

Koronavírus Ügyeleti Központ válasza:
„Tisztelt Erdélyi Balázs!

A kormányrendeletben meghatározottak szerint:

" 2. § Vendéglátó üzletben – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása."

A fent említett bekezdés szerint a cukrászdában az ott dolgozók kivételével tartózkodni TILOS! A sütemény kiszállítása, valamint cukrászdából való kiadása engedélyezett.

Üdvözlettel:
Ügyeleti Központ”

Fenti jogértelmezések szerint tehát lehetőség van arra, hogy a megrendelt élelmiszert a vendégnek is kiadják, de ez lehetőség szerint ne az üzletben történjen, hanem pl. egy átadó ablakon keresztül, vagy az üzlet bejáratánál, mivel a BM válaszlevele egyértelműen fogalmaz: a cukrászdában az ott dolgozók kivételével tartózkodni TILOS!

Felhívjuk figyelmüket, hogy fenti tájékoztatások nem minősülnek hatósági állásfoglalásnak, jogi iránymutatásnak. A tájékoztatás szakmai álláspontot tükröz, amely egy esetleges jogvita esetén az eljáró bíróságot nem köti. Az előbbiekből következően levelünket szakmai álláspontunk részeként és nem kötelező jellegű iránymutatásnak szíveskedjenek kezelni és a jövőben használni.


 

Szíves tájékoztatásul közöljük, hogy Ipartestületünk is több javaslatot terjesztett már a döntéshozók elé a Magyar Turisztikai Ügynökség, valamint a Gazdaság Újraindításáért felelős Akciócsoport közvetítésével.

Az alábbi témakörökben tettünk javaslatokat:

 • Sürgős állami intézkedések a vállalkozások túléléséhez és vendéglátásban dolgozó kulcsfontosságú munkaerő megtartásához
   
 • A Katv. szerinti kisadózó vállalkozás tételes adójának megfizetése alóli mentesség kiterjesztése, valamint az önálló vállalkozók járulékmentes tevékenységeinek bővítése
   
 • A Kormány 61/2020. (III. 23.) Korm. rendeletének pontosítására tett javaslatok az egyéni vállalkozók (önálló vállalkozók) járulékmentessége és a munkavállalók SZJA mentességének biztosítására
   
 • 5%-os ÁFA kulcs alkalmazhatósága az elviteles értékesítésnél is
   
 • További korlátozó intézkedések bevezetésekor a cukrászatok napi fogyasztási cikket értékesítő üzletté minősítése pékáru készítése és értékesítése esetén, a lakosság biztonságos ellátása érdekében

Minden lényeges információról továbbra is tájékoztatjuk Önöket.

Kedves Tagjaink!

A Nemzeti Bank is megküldött egy kérdőívet. Ezek a kérdőívek a teljes vállalati szektorra készültek, ezért arra kérjük Önöket és a vállalkozásokat, hogy próbálják a válaszaikban felerősíteni a kisvállalati problémákat és éljenek azokkal a lehetőségekkel, ahol a pontok külön megjegyzésekre is lehetőséget adnak. Így tüntessék fel a szakmájuk sajátosságait, ahol erre mód van. Ezek a válaszok közvetlenül, elektronikusan a Nemzeti Bankhoz fognak beérkezni, anonim módon. Bár kitöltésük némi időt vesz igénybe, de kérjük Önöket vegyék erre a fáradtságot, mert a Nemzeti Bank álláspontja is meghatározó lesz a további pénzügyi lépések megtételénél.

A kérdőív linkjét az alább letölthető dokumentumban találják.

Kedves Tagjaink!

A ma megjelent kormányrendelet értelmében holnaptól, azaz 2020. március 28-tól kijárási korlátozás lép életbe!

A rendelet a vendéglátó üzletek működését is érinti. A rendelet vendéglátó üzletekre vonatkozó része a következő:

2. §

„Vendéglátó üzletben – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt képez

az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.”

„11. §

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány

megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és

életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.)

szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 1. §-a nem alkalmazható.”

Az ipartestület jogászával egyeztetett értelmezésünk szerint ez azt jelenti, hogy csak előre megrendelt, elvitelre alkalmas – tehát becsomagolt élelmiszert lehet kiadni és házhoz szállítani/szállíttatni, amit vagy előre kifizettek, vagy a házhozszállításkor fizetnek ki.

Szombattól tehát a vendéglátó üzletekben a helyben fogyasztási lehetőség teljesen megszűnik, és csak elvitelre megrendelt élelmiszert lehet kiadni, házhoz szállítani/szállíttatni.

Ezt alátámasztja a koronavirus.gov.hu-n megjelent cikk is, ami szerint:

„Szombattól be kell zárniuk a vendéglátó üzleteknek, ezek csak elvitelre alkalmas ételek kiadásával, szállításával foglalkozhatnak.”

Ha a rendelet 4. § (1) A 3. § szerinti alapos indokok felsorolását is értelmezzük, akkor az látszik benne, hogy egy vendég nem is veheti át az üzletben az elvitelre alkalmas ételt, mivel nem hagyhatja el a lakását a vendéglátó üzletben való megrendelése átvétele miatt. Ha megtenné, akkor szabálysértést követne el, mivel aki a rendeletben meghatározott korlátozó intézkedést megszegi, az szabálysértést követ el. A szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.

Tehát, több jogásszal egyeztetett értelmezésünk szerint, gyakorlatilag a vendéglátó üzleteknek csak házhozszállítással történő értékesítésre van lehetőségük.

A rendelettel kapcsolatban hivatalos állásfoglalást is kértünk, értesíteni fogjuk Önöket, amint megérkezik.

A rendelet számos kérdést vet fel, melyekre még mi is várjuk a választ. Nem egyértelmű továbbra sem, hogy jelen rendelkezés értelmében milyen munkajogi szabályok az irányadóak.

Felkértük az ipartestület jogászát, hogy teljes mértékben értelmezze a rendeletet és annak munkajogi vonatkozásait.

Ez az anyag várhatóan jövő hét elején készül el. Ennek alapján tudunk további kérdéseket feltenni a pontos tájékoztatás érdekében.

Ipartestületünk korábban már levélben kérte a döntéshozókat, hogy a járványügyi helyzetre vonatkozóan módosítsák a vonatkozó jogszabályokat, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt, az érintett ágazatokban a járvány miatt bezárásra kényszerült vállalkozások munkavállalói legyenek keresőképtelenné nyilváníthatóak, így váljanak táppénzre jogosultakká, a munkavállalók megtartása érdekében.

Kérdéseikkel keressenek minket bizalommal.

A rendeletet tartalmazó közlöny alább letölthető.

Tartalom: 

 • A Magyar Turisztikai Ügynökség szakmai álláspontja a 15:00 óra utáni elviteles értékesítésről
 • A NÉBIH és a Nemzeti Népegészségügyi Központ közleményei
 • A Sirha Budapest és Közgyűlésünk képei megtekinthetők a galériában

 

A Magyar Turisztikai Ügynökség szakmai álláspontja a 15:00 óra utáni elviteles értékesítésről

Kedves Tagjaink!

Megérkezett az MTÜ szakmai álláspontja a 15:00 óra utáni elvitelre történő értékesítés lehetőségéről.

A dokumentum alább letölthető.

A levél tartalma megerősíti a mi jogértelmezésünket, tehát 15:00 óráig a vendéglátó cukrászdákban lehetőség van helyben fogyasztásra is, 15:00 óra után csak a termékek elvitelre történő értékesítésére van lehetőség, de nem kell bezárni 15:00 órakor.

Esetleges ellenőrzéskor mutassák meg a dokumentumot, illetve keressenek minket bizalommal.

bejelentesek

Kedves Tagjaink!

Megjelent a A Kormány 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelete a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről

A rendelet vendéglátó cukrászdákat érintő részei a következők:

1. § (1) Ha a felek eltérően nem rendelkeznek, a veszélyhelyzet fennállása alatt az adósnak a hitelező által üzletszerűen nyújtott hitel- és kölcsönszerződésből, illetve pénzügyi lízingszerződésből (a továbbiakban: szerződés) eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége akként módosul, hogy az adós a szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére fizetési haladékot kap (a továbbiakban: fizetési moratórium). A fizetési moratórium nem érinti az adós azon jogát, hogy az eredeti szerződési feltételek szerint teljesítsen.

(2) A szerződések teljesítési határidejének módosulása a szerződést biztosító járulékos és nem járulékos mellékkötelezettségeket is módosítja, függetlenül attól, hogy a mellékkötelezettséget szerződésbe vagy egyoldalú jognyilatkozatba foglalták a felek.

Kedves Tagjaink!

Közzétesszük az Egy Csepp Figyelem Alapítvány közleményét:

Bizonyára Önök is nap, mint nap új kihívásokkal és nehézségekkel találják szembe magukat a koronavírus terjedése miatt. A verseny rendezői felmérve a következő hetek bizonytalanságait, a Magyarország Cukormentes Tortája verseny nevezési határidejét április 20-ra módosítja.

Aki elkészült a pályázatával és az eredetileg kiírt határidőig (március 20.) beküldi nevezését a recepttel és a tortáról készült képpel, annak a verseny dietetikusa kiszámolja a torta értékeit és visszajelez. Az eddig beküldött receptekre április 20-ig egy módosítást elfogadunk.

 A nevezési lapokat a recepttel együtt az ipartestülethez kérjük eljuttatni a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre.

A nevezés a Magyarország Cukormentes Tortája versenyre ingyenes.

Ezúton is bíztatunk mindenkit, hogy nevezzen. Kérem, részvételével járuljon hozzá, hogy minél több ember választhasson egészséges és minőségi alternatívát, ha süteményre vágyik!

A program célja még a cukrászok egészségtudatos táplálkozás iránti elkötelezettségének erősítése, valamint új, hozzáadott cukor nélküli receptek és technológiák bevezetése a cukrászatokba.

Pályázni csak olyan tortával lehet, amely megfelel a vonatkozó rendeletben szereplő, hozzáadott cukrot nem tartalmazó kategóriának.

A nevezési határidő módosítását tratalmazó versenykiírás és a nevezési lap alább letölthető.

Kedves Tagjaink!

Tegnap este megjelent a Magyar Közlönyben a Kormány 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelete az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.).

A rendelet vendéglátó helyek nyitva tartására vonatkozó részei a következők:

„A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti vendéglátó üzletben (a továbbiakban: vendéglátó üzlet) 15.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – tilos tartózkodni.

(2) A vendéglátó üzletben 15.00 óra után 06.00 óráig az élelmiszer elvitelre történő megrendelése és átvétele, valamint a vételár megfizetése céljából és időtartamára korlátozódóan megengedett a tartózkodás.”

Ez azt jelenti, hogy a vendéglátó üzletben 15 óra és reggel 6 óra között tartózkodni csak az ott foglalkoztatottaknak szabad, illetve korlátozottan megengedett a tartózkodás a vendégek részére is a jelzett időszakban az elvitelre történő élelmiszerek megrendelése, átvétele és kifizetése céljából.

Az elvitelre történő értékesítés tehát 15:00 óra után is lehetséges.

Kérjük, hogy amennyiben 15:00 óra után is értékesítenek elvitelre, ügyeljenek arra, hogy minimalizálják a vendégtérben egyszerre tartózkodó vendégek számát, a termék megrendelése, csomagolása és kifizetése a lehető legrövidebb idő alatt történjen meg.

Szakmai álláspontunk szerint a fagylalt értékesítése akkor tekinthető elvitelre történő értékesítésnek, ha azt thermo dobozban, csomagolva értékesítik.

Továbbra is javasoljuk, hogy csak a károk minimalizálásának érdekében tartsanak nyitva addig, ameddig feltétlenül szükséges. Sajnos szinte naponta szigorodhat a helyzet, a környező országokban bevezetett intézkedések alapján azt gondoljuk, hogy itthon is hasonló szigorítások léphetnek életbe. 

Az Önök, a munkavállalók és a vendégek elsődleges érdeke az egészség megőrzése, az, hogy a bevezetett óvintézkedéseknek a lehető leghamarabb legyen eredménye, hazánk minél gyorsabban átlendüljön ezen a nehéz és veszélyes időszakon.

Ez mindannyiunk közös érdeke.

A teljes rendelet az alább letölthető Magyar Közlönyben olvasható.

Kedves Tagjaink!

Miniszterelnök Úr a mai napon az Országgyűlésben bejelentette, hogy éjféltől a rendezvényeket is általánosan betiltják. Bezárják továbbá a szórakozóhelyeket, mozikat, a kulturális intézményeknél pedig látogatási tilalmat vezetnek be.

Az éttermek, kávézók és üzletek csak 15 óráig tarthatnak nyitva, kivételt képeznek az élelmiszerboltok, patikák, drogériák.

Ez egészen biztosan érinti a vendéglátó cukrászdákat, kávéházakat is.

A bejelentés alapjául szolgáló rendelet vélhetően a holnap reggel megjelenő Magyar Közlönyben fog megjelenni, addig további részleteket nem tudunk.

Amint látjuk a rendelet szövegét, értelmezni fogjuk, az esetlegesen felmerülő szabályozatlan kérdésekre megkérjük a válaszokat. Egyelőre nem tudjuk, hogy szabályozzák-e az elvitelre történő értékesítés, vagy esetleg a házhoz szállítás kritériumait.

A felmerülő munkajogi kérdésekre is keressük a választ. A bevezetett korlátozó intézkedés járványügyi intézkedés, így tisztázni szükséges, hogy a korlátozás miatt a termelésből/szolgáltatásból kieső munkavállalók keresőképtelennek minősülnek-e, jogosultak-e táppénz ellátásra.

Számos jogszabály változás várható az ügyben, de kérdéseink valószínűleg nem egy-két napon belül lesznek tisztázva.

Javasoljuk, hogy a rövidített nyitva tartás, vagy esetleges bezárás miatt rövid távon próbáljanak meg rendes szabadságban megállapodni munkavállalóikkal, amennyiben szükséges.

Hosszabb távon reméljük, a Kormány megalkotja azokat a szükséges jogszabály változtatásokat, amelyek alapján a társadalombiztosítás gondoskodhat a munkából a korlátozás miatt kieső dolgozókról.

Minden tudomásunkra jutott fontos információról hírlevélben és honlapunkon azonnal tájékoztatni fogjuk Önöket!

Továbbra is kérjük, küldjék el nekünk, milyen volumenű kár éri Önöket a koronavírus terjedése és a bevezetett korlátozó intézkedések miatt. Konkrét (és valós) számokat várunk a kiesett bevételekről, illetve rendkívüli költségekről.

Az egész turizmus-vendéglátás ágazatot már nagyon súlyosan érinti a járvány, és még rendkívül nehéz hetek, esetleg hónapok elé nézünk.

A kormány gyors intézkedéseket tervez a bajba jutott ágazatok megsegítésére, az intézkedések kidolgozása folyamatban van, ezért rendkívül fontos, hogy küldjenek számunkra adatokat, illetve töltsék ki a korábbi hírlevelünkben (és honlapunkon www.cukraszat.net) található linken keresztül elérhető kérdőívet március 20-ig!

Kérjük Önöket, hogy a súlyos egészségügyi veszélyhelyzetnek megfelelő, a magyar emberek egészségét elsődlegesen szem előtt tartó felelős döntéseket hozzanak nyitva tartásukkal és üzemelésükkel kapcsolatosan!

Felmerülő kérdéseikkel keressenek minket bizalommal!

Kedves Tagjaink!

A koronavírus kapcsán kialakult helyzetre tekintettel felhívjuk figyelmüket a következőkre:

 • a vendégtérbe lehetőleg helyezzenek ki kézfertőtlenítőket
 • a vendégeket szólítsuk fel arra, hogy sorban álláskor és a fogyasztás során is tartsanak egymástól 1 méter távolságot. Ülő fogyasztás esetén az asztalokat is így helyezzük el
 • a dolgozókat kötelezzük gyakori, fertőtlenítő kézmosásra, a higiéniás előírások fokozott betartására
 • a vendégtérben és a műhelyben a fertőtlenítést fokozottabban kell végezni
 • a mosogatás során, a második fázisban, fertőtlenítéshez 2 %-os hypo oldat is használható, ha nem kapunk teljes hatásspektrumú fertőtlenítőszert
 • a munkavállalókat nyilatkoztassuk le, hogy nem jártak külföldön, fertőzött területen, és nem is érintkeztek ilyen hozzátartozóval
 • amennyiben érintkezett ilyen személlyel, akkor ne engedjük munkába állni 2 hétig, otthoni karanténba kell küldeni
 • a személyes, csoportos megbeszéléseket, konferenciákat mellőzzük, informatikai, kommunikációs eszközöket vegyünk igénybe az ügyintézéshez

Az elmúlt néhány hétben a koronavírus egyre több országban jelent meg, és jelenleg már Magyarországon is kimutatásra került. A fertőzés terjedése erőteljes hatást gyakorolhat a világgazdaságra, így természetesen hazánk gazdaságára is. Annak érdekében, hogy minél alaposabban felkészülhessen Magyarország Kormánya a várható következményekre, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) összeállított egy kérdőívet, amely keretében szeretné feltérképezni az aktuális gazdasági viszonyokat.

A kérdőív online elérhetőség: http://kutatas.gvi.hu/index.php/879551?lang=hu

A kérdőív kitöltésének határideje: 2020. március 20.

Kérjük, hogy segítsék a felkészülést és a következmények orvoslását a kérdőív kitöltésével! A kitöltés 5-10 percet vesz igénybe.

Ezen kívül kérjük, írják meg nekünk is a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre, milyen gazdasági hatások érik a vállalkozásukat a koronavírus következtében (vendégszám-forgalomcsökkenés, rendezvények elmaradása miatt bekövetkezett forgalomkiesés stb.).

A tapasztalatokat összegezve és feldolgozva az adatokat el fogjuk küldeni az illetékes szerveknek.

Az alább letölthető dokumentumban a járványhelyzet munkaügyi vonatkozásairól olvashatnak tájékoztatót (forrás: pekszovetseg.hu). Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a munkaügyi vonatkozások tekintetében az elmúlt napokban számos joghézagra derült fény a különleges helyzet miatt, melyeket a következő napokban várhatóan orvosolni fog a kormány. Amennyiben változás történik, hírlevélben és a honlapunkon tájékoztatni fogjuk Önöket.

Szintén alább letölthető egy kinyomtatható és vendégtérbe kihelyezhető (minta) plakát.

Kedves Tagjaink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Elnökség javaslatára, az Alapszabály 1.§-ának módosítását az Ipartestület tagjai által fizetendő vagyoni hozzájárulás mértékéről 2020. február 24-én tartott Közgyűlésünk elfogadta. (A Közgyűlési határozatok a bejegyzés alján olvashatók.)

A határozat értelmében a tagdíj az alábbiak szerint módosul:

1.)

„- az ipartestületi tagdíj éves 5.000.000.000,- (azaz ötmilliárd forint) nettó árbevételig havi 10.000 Ft, azaz évi 120.000 Ft, melyet az Elnökség a tag írásbeli kérelmére, megfelelő indoklás esetén havi 5.000 Ft-ig egyedileg mérsékelhet

- az ipartestületi tagdíj a tag választása szerint negyedéves, féléves, vagy éves periódusonként kiállított számla ellenében fizetendő

- abban az esetben, ha a tag az adott évre eső teljes  tagdíját két részletben az adott év április 1.-ig, és augusztus 1.-befizeti, akkor az éves tagdíj összegéből 12.000 Ft kedvezmény illeti meg

- abban az esetben, ha a tag az adott évre eső teljes tagdíját egy összegben az adott év április 30.-ig befizeti, akkor az éves tagdíj összegéből 24.000 Ft kedvezmény illeti meg.

2.)

- az ipartestületi tagdíj éves 5.000.000.000,- (azaz ötmilliárd forint) – 100.000.000.000,- (azaz százmilliárd forint) nettó árbevétel között 2.000.000,- Ft, melyet a tag az adott év április 1-ig köteles befizetni.

- az ipartestületi tagdíj éves 100.000.000.000,- (azaz százmilliárd forint) nettó árbevétel fölött 3.000.000,- Ft, melyet a tag az adott év április 1-ig köteles befizetni.”

Indoklás:

1.)

Az Ipartestület az elmúlt három évben nagyon jelentős eredményeket ért el, melyekből minden Tag részesül. Elkészült új székházunk átépítésének első üteme, valamint olyan tanműhelyt hoztunk létre, melyre európai szinten is büszkék lehetünk. Ezt a tavalyi évben lezajlott mestervizsga felkészítések és vizsgák, valamint sikeres tanfolyamaink is bizonyították.

A tavalyi évben tagjaink közül sokan segítették önkéntes adományokkal (tortajegyek vásárlásával) munkánkat, hálás köszönet illeti őket, a Cukrász Mester magazinban, hírleveleinkben köszönetünket fejeztük ki Nekik, és székházunk „köszönetfalán” is megörökítjük nevüket. Támogatásuk nélkül nem tudtuk volna elérni céljainkat, nem tudtunk volna ilyen jelentős fejlődést elérni.

Ez a fejlődés rengeteg feladattal, munkával, ezáltal rengeteg költséggel járt, miközben az elmúlt három évben a tagdíjakat nem korrigáltuk. A három év alatt a működéshez szükséges fix költségeink is növekedtek (mint ahogy tagjaink vállalkozásának fix költségei is növekedtek). Munkaerő fronton is bővültünk és a további fejlődéshez további munkatársakra is szükség lesz. Az elnökség ezért javasolta a tagdíj korrekciót.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy amennyiben a tag vállalja a tagdíj egy összegű befizetését adott év április 30-ig, úgy tagdíja változatlan marad és az iroda adminisztrációs terheit is csökkenti!

2.)

Az elnökség az igazságos „közteherviselés” érdekében javasolja a tagdíj mértékének nettó árbevétel alapján történő sávos megállapítását a fentiek szerint.

Kérjük, hogy az alább letölthető nyilatkozatot szíveskedjenek kitöltve és aláírva e-mailen visszaküldeni számunkra a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre 2020. március 20-ig!

A nyomtatványban tudnak nyilatkozni arról, hogy milyen tagdíjfizetési periódust választanak és élni kívánnak-e a tagdíj kedvezménnyel.

A tagdíjakat a nyilatkozatok visszaérkezését követően, az Önök által választott periódus szerint fogjuk kiszámlázni.

Aki nem küldi vissza a nyilatkozatot a megadott határidőig, azt úgy tekintjük, hogy nem kíván élni a tagdíjkedvezménnyel és negyedévente számlázzuk neki a tagdíjat.

Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben egyedi tagdíj mérséklést szeretnének kérelmezni, azt a honlapunkról letölthető nyomtatványon tehetik továbbra is meg. (A mérséklés alap kritériuma elnökségi határozat alapján továbbra is max. 4 fő munkavállaló és 40 M forint alatti nettó éves árbevétel.)

A fenti tájékoztatót és a nyilatkozatot postai úton is elküldjük Önöknek.

Kérdéseikkel keressenek minket bizalommal.

Vissza a tetejére