MAGYAR CUKRÁSZ IPARTESTÜLET

Tartalomjegyzék

Tartalom: 

 • A NÉBIH és a Nemzeti Népegészségügyi Központ közleményei
 • A Sirha Budapest és Közgyűlésünk képei megtekinthetők a galériában

Közzétesszük a NÉBIH és a Nemzeti Népegészségügyi Központ közleményeit, melyek tanácsokat tartalmaznak élelmiszer előállító létesítmények és élelmiszer-házhozszállítást (online értékesítést) végző vállalkozások számára:

TANÁCSOK ÉLELMISZER ELŐÁLLÍTÓ LÉTESÍTMÉNYEK ÜZEMELTETŐINEK KORONAVÍRUS JÁRVÁNY IDEJÉN

Megjelent: 2020. március 24.

A koronavírus járvány megelőzése érdekében fokozott figyelmet kell fordítani az üzemi higiéniai szabályok szigorú betartására, továbbá folyamatosan követni és alkalmazni kell a humán járványvédelmi intézkedéseket. A megelőzés célja a koronavírus terjedésének megakadályozása mellett az élelmiszer-előállító egység működésének fenntartása, a fogyasztók folyamatos ellátásának biztosítása.         

A védekezésben a megelőzésre kell törekedni!

Az élelmiszer-előállító egység működésének fenntartása, a fogyasztók folyamatos ellátásának biztosítása érdekében – ha ilyennel még nem rendelkezik – készítsen készenléti és üzleti folytonossági tervet a járvány kitörésének esetére. A tervnek ki kell térnie arra, hogy miként lehet fenntartani vállalkozását, jelentős számú alkalmazott, beszállító távolléte esetén is, akár az utazási korlátozások, vagy a megbetegedések miatt. Több műszakos munkarend esetén lehetőség szerint a különböző műszakok dolgozói ne érintkezzenek egymással.

Kommunikáljon a dolgozókkal a tervről, és győződjön meg arról, hogy tisztában vannak-e azzal, mit kell tenniük – vagy épp mit nem – a terv alapján. Hangsúlyozzon olyan kulcsfontosságú pontokat, mint például a munkától való távolmaradás fontossága, még akkor is, ha csak enyhe tünetek vannak. Ügyeljen arra, hogy a terv foglalkozzon az emberek mentális egészségével, és kínáljon információt és támogatást. Fontos, hogy a dolgozók tisztában legyenek a betegség tüneteivel, terjedésének módjával.

Fontos és minden felelős embertől elvárható, hogy akinél felmerül a fertőzöttség gyanúja, ne menjen közösségbe!

 

Alapvető élelmiszerhigiéniai követelmény, hogy élelmiszer-előállító üzemben kizárólag egészséges emberek dolgozhatnak. Az élelmiszer kezelését végző dolgozók magas szintű személyi higiéniát kötelesek fenntartani. A higiéniai teendőkről oktatást kell tartani.

Az üzem vezetőjének felelőssége, hogy a dolgozók egészségi állapotát fokozottan monitorozza és betegség gyanúja esetén azonnal intézkedjen, továbbá óvja őket a túlzott igénybevételtől és a túlterheltségtől.

Arcmaszkok használata:

A dolgozóknak általában nem ajánlott az arcmaszk viselése, kivéve, ha az szerepel az üzem belső higiéniai utasításaiban.

A fogyasztásra kész csomagolatlan élelmiszerek kezelésénél szükséges az arcmaszk és a gumikesztyű viselése.

Mi a teendő, ha felmerül, hogy egy munkatárs koronavírus betegségben szenved?

Ha lehetséges, a fertőzésgyanús dolgozót zárt helyiségben, például egy irodahelyiségben, de legalább 2 méterre el kell különíteni a többi embertől és értesíteni kell háziorvosát. Amíg az orvosi utasításra várnak, fontos, hogy a fertőzésgyanús munkatárs ne érintkezzen más emberekkel, ne fogdossa össze a felületeket, az eszközöket, amikor köhög vagy tüsszent takarja el a száját és az orrát (maszk, rongy, zsebkendő). Ha nem áll rendelkezésre ilyen eldobható anyag, akkor a könyökhajlatába köhögjön vagy tüsszentsen. Ezután minden olyan felületet fertőtleníteni kell, amellyel a fertőzött személy érintkezett: például mosdók, ajtó fogantyúk, telefonok, öltözők, gépek, berendezések. A fertőtlenítést virucid hatású fertőtlenítőszerrel kell végezni, betartva a vegyszer felhasználási utasításában foglaltakat.

(SIC! Kiegészítés telefonos tájékoztatás alapján: amennyiben bebizonyosodik, hogy a dolgozó valóban koronavírussal fertőzött, az Népegészségügyi Hatóság kontaktvizsgálatot fog végezni. Elméletben nem kell azonnal bezárni a létesítményt, javasolt az azonnali fokozott fertőtlenítés az üzem/vendégtér területén, de a kontakt vizsgálatok eredményei indokolhatják a fertőzött dolgozóval érintkezésbe lépett munkatársak karanténba helyezését!)

Üzemi terület:

A dolgozóknak a munkavégzéshez folyamatosan – napi gyakorisággal és szennyeződés esetén – tiszta munka-, illetve védőruhát és eszközöket kell biztosítani. Jelen helyzetben ajánlott a védő- és a munkaruhák gépi úton történő fertőtlenítő mosása. Dolgozó saját ruhát csak a munka és védőruhája alatt viselhet, és az nem lóghat ki a munkaruhája alól.

 1. Védőeszközöket a vállalkozás eljárásaiban lefektetettek szerint kell viselnie.
 2. Meg kell határozni a szájmaszk és gumikesztyű, egyéb védőeszköz cseréjének, vagy tisztításának/fertőtlenítésének idejét. Erre legalább szüneteket követően kerüljön sor.
 3. A WC-t és a dohányzó helyet csak ruhacserével lehet használni (pl. védőköpeny felvétele, vagy felső munkaruha levétele) és ezt követően szigorúan ellenőrizni kell a kézmosást, fertőtlenítést.
 4. Minden üzemi területen lévő kézmosóhelyen virucid hatású kézfertőtlenítő-szer használata ajánlott.
 5. Fokozottan kell ügyelni a létesítmény tisztaságára, elegendő számban és mennyiségben kell rendelkezésre állnia vírusölő hatású (virucid) kézfertőtlenítő-szernek, valamint szintén virucid hatású mosogatószernek, felület fertőtlenítő szernek és takarítószernek. Gondoskodni kell a takarító személyzet védőruhával való ellátottságáról és annak szükség szerinti cseréjéről.
 6. A fertőtlenítőszereket minden esetben a gyártó által magyar nyelven feltüntetett használati utasítás szerint, megfelelő hőmérsékleten, koncentrációban és behatási idővel kell felhasználni.
 7. Kiemelten fontos és napjában többször is fertőtleníteni kell azokat a felületeket, melyeket kézzel gyakran érintenek (ilyenek pl. az ajtókilincsek, korlátok, villanykapcsolók stb.). Ezeknek a felületeknek a fertőtlenítésére az alkohol bázisú (legalább 60%-os alkoholtartalmú) gyorsfertőtlenítők, illetve a fertőtlenítő kendők is alkalmazhatóak.
 8. Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a beérkező anyagok elsődleges csomagolása ne kerülhessen a tiszta övezetbe.
 9. Ajánlott a helyiségek rendszeres átszellőztetése.
 10. Árufeltöltéskor, az árumozgatáshoz használt „békák”, egyéb eszközök használatakor a dolgozóknak kesztyűt kell viselniük. Utóbbi esetben, amennyiben ez nem történik meg, az eszközök fogantyúit minden használat után fertőtleníteni kell.
 11. Ésszerű határok közt csökkenteni kell a személyes kontaktust a más helyről érkezőkkel, a rakodásokat úgy kell szervezni, hogy az ilyen kontaktusból származó fertőzésveszély minimálisra csökkenjen.

Forrás: Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal


 TANÁCSOK ÉLELMISZER-HÁZHOZSZÁLLÍTÁST (ONLINE ÉRTÉKESÍTÉST) VÉGZŐ VÁLLALKOZÁSOKNAK KORONAVÍRUS JÁRVÁNY IDEJÉN

Az élelmiszerek házhozszállítása során is számos élelmiszerbiztonsági szabályra kell figyelemmel lenni. A jelenlegi járványhelyzetben sok vállalkozás dönt e szolgáltatási forma elindítása mellett, így összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat és indokolt speciális teendőket.

•    Élelmiszer kiszállítást - beleértve a csomagküldö és az üzleten kívüli kereskedelmet - csak az előírt feltételeket biztosítani képes élelmiszer-vállalkozás végezhet. 

•    Fontos fokozottan betartani valamennyi higiéniai előírást az élelmiszerek beszerzése, átvétele, raktározása, és különösen a megrendelt termékek összekészítése és kiszállítás során. 

•    A készletek beszerzésekor figyelembe kell venni a tároló kapacitást, logisztikai lehetőségeket. Az élelmiszerek jellegének megfelelő hőmérsékletet a tárolás, szállítás során biztosítani kell.  

•    Figyelemmel kell kísérni a készleten lévő élelmiszerek lejárati idejét, lejárt fogyaszthatósági vagy minőségmegőrzési idejű termék nem szállítható ki.

Szállítás:
•    Az élelmiszerek kiszállítása során azok jellegének megfelelő, illetve a gyártó által meghatározott hőmérsékletet kell biztosítani. 
•    A szállítási útvonal és idő kockázati tényezőt jelenthet, így az útvonal tervezésekor törekedni kell arra, hogy a szállítás minél rövidebb ideig tartson és annak során a lehető legkevesebbszer nyissák ki a jármű rakterének ajtaját.
•    Az élelmiszerek átadása-átvétele során fokozott figyelmet kell fordítani a közvetlen érintkezés elkerülésére a szállító és a vásárló között. Amennyiben a szállító nem találkozik a fogyasztóval, az élelmiszert lehetőleg plusz zacskóban, kilincsre akasztva hagyja a megbeszélt helyszínen.
•    A fogyasztó kérésére a nem jelölt termékek esetén megfelelő tájékoztatást kell adni, az élelmiszer összetételére, jellegére, származására vonatkozóan. 
•    A szállító jármű rakterének fertőtlenítőszeres tisztítását rendszeresen el kell végezni. A rakodást és a szállítást végző dolgozókat el kell látni megfelelő védőfelszereléssel (szájmaszk, kesztyű, védőöltözet).
•    A jármű rakterébe annyi áru tehető, amely még áttekinthetők. Összezsúfolás esetén a szállítási hőmérséklet már nem biztosítható, illetve a megfelelő rendelt áru kiválogatása indokolatlanul meghosszabbítja a raktér ajtajának nyitva tartását, és a szállítási időt. 
•    A megnövekedett igényekre való tekintettel, az áruházak egyes termékek esetében limitálhatják az egy vásárlás alkalmával kiszállítható mennyiséget.

Szállítójármű:
•    Az élelmiszer kiszállítása kizárólag szemmel láthatóan tiszta rakterű járművel (beleértve a motorkerékpárt, személygépkocsit) történhet, hűtést igénylő élelmiszerek szállítása esetén a megfelelő hőmérséklet biztosítására alkalmas hűtőtáskában, ládában.
•    A fogyasztótól származó göngyölegeket a raktérbe helyezni tilos! 

Szállítók (futárok):
•     Az ételek kiszállításában csak olyan személy vehet részt, aki egészséges, valamint a vele egy háztartásban élő sem mutat fertőzésre gyanús tüneteket.A futárok számára virucid hatásspektrummal rendelkező, min. 60% alkoholtartalmú kézfertőtlenítő szer biztosítása szükséges, melyet kötelesek rendszeresen használni.

Vásárlók:
•    Minden vásárlótól elvárható a felelősségteljes magatartás.
•    Az önkéntes izolációban élő vásárlók lehetőleg a rendelés leadásakor „megjegyzésben” jelezzék a szolgáltatónak az izoláció tényét, hogy a kiszállítás megfelelő időpontját, körülményeit és lehető legbiztonságosabb módját szükség esetén előre egyeztethessék a megrendelővel.

Pénzkezelés:
•    A közvetlen érintkezés, ezzel pedig a fertőzés kockázatának minimalizálása érdekében, a megrendelőnek ajánlott előreutalással fizetnie. 
•    A „készpénzkímélő” fizetés kizárólagossá tehető, de erről a vásárlást megelőzően tájékoztatni kell a vásárlókat.

Forrás: Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal


Kedves Tagjaink!

A Sirha Budapest kiállításon, valamint Közgyűlésünkön és kísérő programjain készült képek felkerültek honlapunk galériájába.

Tekintsék meg őket, amennyiben idejük engedi. Bízzunk benne, hogy mihamarabb túl leszünk ezen a nehéz időszakon és folytatni tudjuk szakmai programjainkat!

https://cukraszat.net/galeria/category/101-2020-sirha

https://cukraszat.net/galeria/category/100-2020-kozgyules

Érdemes a megnyiló oldalak alján a „Láthatók száma” mezőt Összes-re állítani!

 

Ireks kiemelt

 

Parola 

 

Nissan oldalra

 

 

Sanremo oldalra 

 

Bulfoni

 Debic

 Goodwill oldalra

 

Gyertyakovács jobbra

 

 Zeelandia

 

 

MasterMartini oldalra

 

Progép oldalra

 

König oldalra 

 

Andretti

 

 Dawn_oldalra.jpg

kEN

 

 Robotcoupe

 

Assist trend 

 

Martinbraun

Vissza a tetejére